Despre mediu şi sănătate — Agenţia Europeană de Mediu

Care sunt dezavantajele viziunii umane

Conținutul

  Ghiduri Obiectivul unei strategii de resurse umane Strategiile de resurse umane sunt concepute pentru a se asigura că întreprinderile mici au personalul de care au nevoie pentru a satisface cererea clienților. Considerațiile care au impact asupra strategiei resurselor umane includ atât schimbări de mediu interne, cât și externe, cum ar fi cifra de afaceri anticipată, nevoia de noi tipuri de abilități și experiență, creșterea sau extinderea într-o piață nouă, presiunea economică schimbătoare și presiunile competitive. Aceste întrebări fundamentale constituie baza dezvoltării unei strategii de resurse umane. Dimensiuni organizaționale Aspectele organizației vor avea impact asupra dezvoltării strategiilor legate de resursele umane. Cultura companiei are un impact critic și reprezintă personalitatea organizației în ceea ce privește stilul și valorile sale de management.

  Despre mediu şi sănătate În Europa, preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de poluarea aerului în interior şi în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară şi produsele chimice periculoase. Impacturile aferente asupra sănătăţii cuprind afecţiuni respiratorii şi cardiovasculare, cancerul, astmul şi alergiile, precum şi afecţiunile sistemului de reproducere şi tulburările de dezvoltare neurologică.

  care sunt dezavantajele viziunii umane

  Pulberile fine în suspensie şi ozonul la nivelul solului sunt principalele ameninţări asupra sănătăţii de pe urma poluării aerului. La acest nivel de expunere, speranţa de viaţă medie se reduce cu aproximativ un an.

  care sunt dezavantajele viziunii umane

  Transportul, în special în zonele urbane, este unul dintre factorii cheie care contribuie la expunerea umană la poluarea aerului şi la zgomot. Se cunosc mult mai puţine despre impacturile substanţelor chimice asupra sănătăţii.

  Există o preocupare crescută pentru efectele expunerii la amestecuri de produse chimice la niveluri scăzute şi pe perioade îndelungate pe parcursul vieţii noastre, în special în perioada preşcolară şi în timpul sarcinii. Substanţele chimice persistente cu efecte pe termen lung, precum bifenilii policloruraţi PCB-uri şi clorofluorocarburile CFC şi cele utilizate în structurile care sunt dezavantajele viziunii umane viaţă îndelungată - de exemplu materialele de construcţie - pot prezenta riscuri chiar şi după ce producţia a fost finalizată.

  care sunt dezavantajele viziunii umane

  Mulţi poluaţi cunoscuţi ca având efecte asupra sănătăţii umane intră treptat sub control reglementat. Totuşi, există probleme emergente pentru care căile ecologice şi efectele asupra sănătăţii sunt încă greu de înţeles. Printre exemple se află câmpurile electromagnetice CEMprodusele farmaceutice din mediu şi unele afecţiuni infecţioase a căror răspândire poate fi afectată de schimbările climatice.

  Sănătatea umană a fost ameninţată întotdeauna de pericole naturale precum furtunile, inundaţiile, incendiile, alunecările de teren şi secetele.

  care sunt dezavantajele viziunii umane

  Consecinţele acestora sunt agravate de o lipsă a promptitudinii şi de acţiunile umane precum defrişarea, schimbările climatice şi pierderea diversităţii.