DECIZIE 08/04/ - Portal Legislativ

Ce este privarea de vedere, Traducere "privation de liberté" în română

În cazul în care dreptul unui stat membru prevede că privarea de libertate nu este o pedeapsă ce poate fi aplicată pentru infracțiuni minore, prezenta directivă ar trebui să se aplice, prin urmare, numai procedurilor desfășurate în fața unei instanțe competente în materie penală. Les mesures prises sont proportionnées et adaptées à de telles situations de privation de liberté.

ce este privarea de vedere

Măsurile luate sunt proporționale și adecvate pentru astfel de situații de ce este privarea de vedere de libertate. Le cas échéant, les États membres devraient également prendre des mesures appropriées dans d'autres situations de privation de liberté.

Carantina, o veritabilă privare de libertate

Dacă este cazul, statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate când viziunea este plus și minus în alte situații de privare de libertate. Arrestation ou privation de liberté illégale par une autorité publique Arestarea sau lipsirea de libertate în mod ilegal de către o autoritate publică Le droit d'informer un tiers de la privation de liberté Dreptul de a informa o persoană terță cu privire la lipsirea de libertate La répression se présente sous plusieurs formes: arrestations, torture, privation de liberté, intimidation et internement en institution psychiatrique.

Represiunile iau diferite forme: arestări, tortură, privare de libertateintimidare şi închidere în instituţii psihiatrice.

ce este privarea de vedere

Les États membres veillent à ce que la privation de liberté d'un enfant, à tout stade de la procédure, soit limitée à une durée appropriée aussi brève que possible. Statele membre se asigură că privarea de libertate a unui copil în orice etapă a procedurilor penale este limitată la cea mai scurtă perioadă adecvată.

Traducere "privation de liberté" în română

Les États membres veillent à ce que la privation de liberté, en particulier la détention, ne soit imposée à l'égard des enfants qu'à titre de mesure de dernier ressort. Statele membre se asigură că privarea de libertateîn special detenția, sunt impuse copiilor numai ca măsură de ultimă instanță.

  • privare de libertate - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • privation de liberté - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context
  • DECIZIE 10/03/ - Portal Legislativ
  • Totodată, orice privare de libertate trebuie să fie legală.

Les points a et e du premier alinéa s'appliquent également aux situations de privation de liberté autres que la détention. Literele a și e din primul paragraf se aplică, de asemenea, și altor situații de privare de libertate decât detenția.

A intervenit o problemă.

În unele state membre, o altă autoritate decât o instanță competentă în materie penală este competentă să aplice, pentru infracțiuni relativ minore, alte sancțiuni decât lipsirea de libertate. Lorsque les États membres dérogent temporairement à l'application du droit prévu au paragraphe 2, ils veillent à ce qu'une autorité compétente en matière de protection de l'enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l'enfant.

Atunci când statele membre derogă temporar de la aplicarea dreptului prevăzut la alineatul 2acestea se asigură că o autoritate care răspunde de protecția sau bunăstarea copiilor este informată fără întârzieri nejustificate cu privire la lipsirea de libertate a copilului. Totuși, atunci când persoanele suspectate sau acuzate au două sau mai multe cetățenii, pot alege, dacă doresc, care dintre autoritățile consulare să fie informate cu privire la lipsirea de libertate și cu care doresc să comunice.

Ti sfiido a privare la tua discendenza cosi posso vedere se ti sei inscritto a me

Les points ce este privarea de vederec et d du premier alinéa ne s'appliquent aux situations de privation de liberté autres que la détention que dans la mesure où cela est approprié et proportionné au regard de la nature et de la durée de telles situations. Literele bc și d din primul paragraf se aplică altor situații de privare de libertate decât detenția numai în măsura în care acest lucru este adecvat și proporțional, având în vedere natura și durata acestor situații.

Privarea de libertate în faza premergătoare judecării poate fi impusă, în principiu, numai ca o măsură de ultimă instanță în vederea prevenirii a trei situații clasice: pericolul de fugă, de recidivă, și de distrugere de probe.

Motivare CCR Foto: Agerpres Din articol Drepturi restrânse Carantina, o veritabilă privare de libertate Articolele de acte normative privind internarea obligatorie şi carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale pentru că sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, a stabilit Curtea Constituţională. Curtea Constituţională a publicat miercuri motivarea deciziei din 25 iunie, prin care a declarat neconstituţională starea de carantină şi internarea obligatorie. Mai precis, CCR a declarat ca fiind neconstituţionale dispoziţiile art. Conform CCR, dispoziţiile celor două articole atribuie ministrului Sănătăţii competenţa instituirii carantinei şi a internării obligatorii în vederea prevenirii răspândirii unor boli contagioase, măsuri care implică restrângerea unor drepturi fundamentale, fără a fi stabilite, la nivelul legislaţiei primare, condiţiile, procedura şi limitele în care autorităţile administrative pot acţiona în sensul restrângerii acestor drepturi, respectiv garanţiile care protejează cetăţenii de o eventuală aplicare ilegală, discreţionară sau abuzivă a acestor măsuri.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

ce este privarea de vedere

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Referit de Cuprinsul Actului referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.