Funcțiile managementului

Ce funcții îndeplinește viziunea

Conținutul

    ce funcții îndeplinește viziunea poate exista viziune prin zerouri

    Funcțiile managementului Ce funcții îndeplinește viziunea, Viziunea: Patologia vederii ereditare Național de Statistică funcționează ca o structură integrată, coordonată, eficientă și inovativă, aliniată cadrului legislativ privind statistica oficială și Codului de practici al statisticilor europene. Valorile sistemului statistic naţional: producem date şi informaţii statistice de calitate ce funcții îndeplinește viziunea utile, bazate pe independenţă profesională şi metodologii armonizate la standardele şi normele europene şi internaţionale; diseminăm imparţial, echidistant şi în timp util date statistice obiective şi vidal specializare oftalmologie descărcare către toţi utilizatorii; funcţionăm cu personal profesionist, devotat principiilor şi normelor de funcţionare a statisticii oficiale într-un stat democratic; colaborăm activ în cadrul sistemului statistic naţional şi cu sistemele statistice externe, răspunzînd necesităţilor utilizatorilor, optimizînd sarcina asupra respondenţilor de date şi eficientizînd procesele statistice; sîntem transparenţi cu privire la funcţionarea şi evoluţia sistemului statistic naţional, la performanţele şi progresul înregistrat.

    Principiile Funcţiile de bază ale Biroului Corespunzător rolului şi misiunii sale, Biroul îndeplineşte următoarele funcţii de bază: coordonează sistemul statistic naţional privind dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale; elaborează şi ce funcții îndeplinește viziunea strategii de dezvoltare a sistemului statistic naţional programe statistice anuale şi multianuale; elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar ce funcții îndeplinește viziunea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică; efectuează managementul şi controlul realizării, în ce funcții îndeplinește viziunea de calitate, a programelor şi planurilor statistice adoptate ce funcții îndeplinește viziunea nivel central şi regional; armonizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile, metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele internaționale; promovează cultura statistică în societate.

    ce funcții îndeplinește viziunea ochiul uman și vederea

    Drepturile Biroului Biroul are următoarele drepturi: să solicite şi să primească gratuit, în condiţiile legii, de la persoane fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii nr.