Cum să-ți refaci cartea de vedere.

Conținutul

  Părintele trebuie să dea o declarație scrisă în fața personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor unde se depune cererea de eliberare a buletinului.

  de la vederea slabă

  Acte necesare: certificatul de naştere, original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului; fişa cu impresiunile decadactilare amprente ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului; chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Unde plătești taxa pentru schimbare buletin expirat, în Taxa unică pentru eliberarea cărții de identitate este de 7 lei și se poate plăti fie la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank, fie, și mai simplu, la ghișeul unde se depun actele pentru eliberarea cărții de identitate.

  Ce termen de valabilitate are buletinul Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează: 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani; 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani; 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani; nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

  viziune la căldură a unui prădător

  În cât timp se eliberează buletinul Potrivit legii, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea buletinului este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidența persoanelor. Cu toate acestea, autoritățile locale oferă un termen de aproximativ 10 zile pentru eliberarea cărții de identitate. Citeşte şi:.

  ce este afectarea vederii