1 Ioan ,2 Ioan,3 Ioan NTLR - Cuvântul vieţii - Ceea ce era de la - Bible Gateway

Dumnezeu ne-a dat vederea

Conținutul

  1. Nouă Traducere În Limba Română Update Dreptatea judecăţii lui Dumnezeu 2 De aceea, tu, omule, care-i judeci pe alţii, n-ai nici o scuză, căci prin faptul că-l judeci pe altul te condamni pe tine însuţi, pentru că tu, care-l judeci, înfăptuieşti aceleaşi lucruri!
  2. Nouă Traducere În Limba Română Update Cuvântul vieţii 1 Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noştri, ceea ce am privit şi ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieţii 2 — căci viaţa a fost arătată, iar noi am văzut-o şi depunem mărturie şi vă vestim viaţa veşnică care era cu Tatăl şi care ne-a fost arătată — 3 deci ceea ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi.
  3.  Расскажите, как он погиб, - нетерпеливо сказал Фонтейн.
  4. 0 75 este vedere
  5.  Это объявление войны, - прошептал Фонтейн срывающимся голосом.
  6. 1 Ioan ,2 Ioan,3 Ioan NTLR - Cuvântul vieţii - Ceea ce era de la - Bible Gateway
  7. Vederea lui Dumnezeu

Vederea lui Dumnezeu Vederea lui Dumnezeu Față de suferința oamenilor, de orice fel ar fi ea, Dumnezeu are două chipuri de raportare. Și anume: Dumnezeu ne-a dat vederea unii îi vindecă, iar pe alții îi ajută să-și poarte partea de greutate câtă le-a fost rânduită, și aceasta pentru mântuirea lor.

Dumnezeu ne-a dat vederea

Noi nu cunoaștem tainele lui Dumnezeu, nu le cunoaștem și nu le putem cunoaște Ceea ce știm noi este să ne întemeiem viața pe ceea ce știm și știm că Domnul Hristos are putere să facă minuni, și că ar putea să facă și pentru noi. Dar ceea ce ne interesează mai mult decât o minune care privește viața trupească, este să facă Dumnezeu minunea învierii noastre sufletești.

Dumnezeu ne-a dat vederea

Au fost miluiți de Dumnezeu doi oameni care au fost lipsiți de vedere, prin aceea că Domnul Hristos le-a dat vedere. Dar tot binele și toată darea cea bună din lumea aceasta este de la Dumnezeu.

Dumnezeu a făcut omul. Dumnezeu a dat vederea.

Cel ce a sădit urechea, El oare nu aude? Noi ne-am pomenit în lumea aceasta așa cum suntem fiecare dintre noi. Mai apoi, a trebuit să avem și o altă vedere, și anume, am început să-L vedem pe Dumnezeu Cel nevăzut în conștiința noastră, să-L vedem pe Dumnezeu Cel ce este în sufletul nostru, să-L vedem pe Dumnezeu cârmuitor al vieții noastre, să-L vedem pe Dumnezeu dătător a tot binele, și aceasta cu vedere duhovnicească.

Rasband din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli Miracole, semne și minuni abundă printre ucenicii lui Hristos, astăzi, în viața dumneavoastră și a mea. Dragi frați și surori, este un privilegiu să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. În unitate cu cei care au vorbit deja în cadrul acestei conferințe, vă depun mărturie că Isus Hristos trăiește. Nelson, și El îi iubește pe toți copiii Tatălui Ceresc. Ispășirea Sa, care a culminat cu învierea Sa după trei zile într-un mormânt împrumutat, rămâne cel mai mare miracol din istoria omenirii.

Sunt însă și împrejurări în care trebuie să ne vedem cum suntem, să nu vedem răutățile altora, să trecem cu vederea peste păcatele oamenilor. Trebuie să avem vedere sufletească ca să ne vedem neputința noastră, ca să vedem răutățile noastre, ca să vedem neîndestulările noastre.

Dumnezeu ne-a dat vederea

Să ne dea Dumnezeu ca să ne vedem păcatele noastre, dar să ne dea Dumnezeu și vedere sufletească ca să vedem și măririle lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, bunătatea Lui. Sunt atâția oameni care se tânguiesc o viață întreagă pentru păcatele lor, dar nu văd bunătatea Dumnezeu ne-a dat vederea Dumnezeu. Noi trebuie să avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu.

Cât de mult iartă Dumnezeu?

Dumnezeu, care le poate pe toate, poate să nimicească tot răul din noi și poate să ne dea iarăși bucuria mântuirii. Ne trebuie o vedere lăuntrică pentru a înțelege cele despre Dumnezeu.

Dumnezeu ne-a dat vederea

Să îl vedem pe Dumnezeu bun și iubitor de oameni, dar nu când vrem să facem păcate. Dacă înmulțim păcatul, pentru că Dumnezeu ne iartă, nu o să ajungem niciodată la iertarea de la Dumnezeu. Să luăm aminte și să cerem de la Dumnezeu darul de a ne cunoaștere de noi înșine.

Dumnezeu ne-a dat vederea