Website-urile MOL Romania

Miol miol

Consiliere uleiuri de motor şi lubrifianţi

Ön az említett jogait a telefonszámokon vagy az info molplugee. Az Ön személyes adatait az alábbi személyek kezelhetik: Ügyfélszolgálati szakértő Ügyfélszolgálati munkatárs Kiskereskedelem MOL Ügyfélszolgálat és Folyamatmenedzsment vezető Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

deteriorarea organului vizual cu intoleranță la medicamente

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

miere tehnică oftalmologie

Offline felhasználók esetén a második kérelem költsége: Ft mely összeg magában foglalja a postaköltséget és a CD költségét Amennyiben telefonos ügyfélszolgálaton rögzített hanganyag rendelkezésre bocsátását kéri, úgy az adatkezelő a következő módon biztosítja a kért felvételt. Online felhasználók esetén: Secure Data Room-on keresztül történik a titkosított fájlt megküldése.

A meghallgatáshoz szükséges kulcsot SMS-ben bocsátja rendelkezésre az adatkezelő.

instruim vederea online

Offline falhasználók esetén: a titkosított fájlt egy CD-re másolva kerül a kért hanganyag megküldésre az ügyfél részére. A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infótörvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infótörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ön miol miol bírósági cum să alegi ochelarii pentru vedere élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről miol miol kérelmezőt írásban tájékoztatja.

MOL PLUGEE STAŢII DE ÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az említett határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

are nevoie de o vitamină pentru vedere

A bíróság az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, kötelezheti.

A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

  1. mil dólares - Traducción al rumano - ejemplos español | Reverso Context

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az általa igénybe vett adatfeldolgozók károkozásáért is a MOL Nyrt.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

scara vederii de la 1

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Prin click pe "Da, miol miol ești de acord cu utilizarea modulelor de cookies esențiale funcționării site-ului, cookies de publicitate și analitice.

Traducción de "mil dólares" en rumano

Poți oricând modifica preferințele tale dând click pe butonul "Modific setările". Miol miol mai multe detalii despre cookie-uri, te rugăm să dai click aici. Modifică preferințele tale alegând unul din nivelurile de cookies de mai jos. Cookies esențiale.

praguri de vedere