A intervenit o problemă.

Proceduri de vedere apa, Meniu cont utilizator

Conținutul

deteriorarea viziunii de citire a calculatorului

Toate acestea sunt necesare pentru ca lucrările să fie corect realizate, să corespundă din punct de vedere tehnic iar societatea VITAL S. Avizele se emit numai de către Comisia de avizare a S. Pentru obținerea unui aviz,trebuie să depuneți o cerere în scris la S. A- Biroul Relații cu Publicul. Pentru Baia Mare documentaţiile de avizare se preiauși se înregistrează de cătreBiroul Relații cu Publicul.

Procedură avizare

Pentru celelalte localităţi în care S. Cererile tip se pot obține atât la sediul S. Fiecare model de cerere are în conținutul ei specificate documentele care trebuie depuse la avizare împreună cu aceasta.

Operatorul preia documentaţiile numai dacă sunt depuse toate actele solicitate. Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete.

lumânare vizuală îmbunătățită

Plata avizelor se efectuează la depunerea cererilor și nu este condiţionată de rezoluţia Comisiei de avizare. Astfel odată cu eliberarea Avizului de principiu operatorul va preciza disponibilitatea de a realiza proiectul tehnic și totodată valoarea acestuia.

Dacă avizele se obțin numai de la SC Vital SA, pentru executarea lucrărilor, vă punem la dispoziție o listă cu firme autorizate să execute astfel de lucrări la rețelele de apă și canalizare.

fulgi de ovăz pentru vedere