Toamna in Viziunea Mai Multor Poeti

Toamna și viziunea. Toamna in Viziunea Mai Multor Poeti

Gesturile personajelor; Caracterizarea personajelor. Și pe un text dramatic poate fi formulată cerința de prezentare a două modalități de caracterizare a unui personaj. Ele sunt aceleiași cu cele prezentate la genul epic, cu diferența că, în piesele de teatru, nu există narator, ci autor.

Rezolvarea Subiectului al II-lea trebuie să conțină minimum 50 de cuvinte, să respecte limba literară, normele de punctuație și de ortografie, să fie structurată într-un text coerent, logic, cu introducere, cuprins și încheiere. Limita de 50 de cuvinte este orientativă, deoarece, pentru a demonstra cerința, răspunsul trebuie dezvoltat.

Candidaţii vor susţine miercuri proba obligatorie a profilului, la disciplinele Istorie sau Matematică şi vineri proba la alegere a profilului şi specializării, la una dintre disciplinele Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.

Subiectul al III-lea presupune realizarea unui eseu structurat, ce urmărește analiza unor opere literare. Pentru genul epic și dramatic, se identifică trei tipare de eseu: Particularitățile unui text Particularitățile de construcție a unui personaj Relația dintre două personaje Pentru poezie, se regăsește eseul : Particularitățile unui text poetic Fiecare tip de eseu are repere specifice.

Pentru o mai ușoară exemplificare, le-am notat cu cifre arabe. Particularitățile unui text narativ scurtă exemplicare-romanul Ion de L. Rebreanu 1.

Bacalaureat 2016, sesiunea de toamnă. Subiectele la Română

Tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj,etc Reperul 1. Se poate încadra textul narativ în realism, de exemplu, romanul Ion de L. Rebreanu, aparține acestui curent literar prin: surprinderea problematicii pământului, a condiției țăranului fără pământ, a intelectualuluia femeii de la țară;stratificarea socială bogătani ca Vasile Baciusărăntoci ca Glanetașii ; precizarea indicilor spațiali: satul Pripas din Ardeal și temporali: ocupația austro-ungară începutul sec.

XX ; veridicitatea detaliilor toponimice-malul Someșului; obiectivitatea narațiunii; creionarea obiceiurilor locale:hora duminicală,cu jocul Someșanca, tradițiile de nuntă, de înmormântare.

De asemenea, se poate preciza faptul că romanul aparține perioadei interbelice, deoarece a fost publicat în anul funcție vizuală-acuitate vizuală este considerat cea mai puternică creație obiectivă a literaturii române, de către E. Romanul este modern toamna și viziunea utilizarea planurilor narative în alternanță, prin structurarea acțiunii în două părți, prin existența capitolelor, fiecare cu un titlu sugestiv, prin relația de simetrie între incipit și final.

Reperul 2. Se aleg două scene relevante pentru tema romanului, de exemplu: scena sărutării pământului de către Ion și scena finală, a morții personajului. Pot fi alese și scena horei, a nunții, etc. Se comentează.

Umezuiwa kwa Muda

Reperul 3. Eseul trebuie să întrunească minimum de cuvinte și să dezvolte subiectul propus, să aibă introducere, cuprins și încheiere, să respecte normele de ortografie și punctuație, etc. Candidatul trebuie să utilizeze limba literară, să dovedească abilități de analiză și argumentare.

Particularitățile de construcție a unui personaj — personajul Ion Repere: Prezentarea statutului social, psihologicmoral,etc.

toamna și viziunea

Statutul psihologic — ilustrează gândurile,trăirile,emoțiile, conștiința,personalitatea unui personaj. Statutul moral — presupune relația personajului cu legile scrise și nescrise ale vieții, cu principiile sau cu regulile existenței; conduita unui personaj, modul în care se comportă în societate. De exemplu, statutul social al lui Ion — țăran sărac din satul Pripas, fiul lui Alexandru Glanetașu și al Zenobiei,sărăcise din cauza tatălui, care a vândut pământul și a risipit banii pe băutură, prin căsătoria cu Ana își schimbă statutul toamna și viziunea, are avere și este înstărit.

Este soțul Anei, tatăl lui Petrișor, ginerele lui V. Statutul psihologic — Ion oscilează între glasul toamna și viziunea și glasul iubirii, între patima bonăvicioasă pentru pământ și obsesia pentru Florica.

Când le privește pe cele două, Florica îi aprinde simțurile, dar este săracă, pe când Ana, are case, pământuri și vite multe: ce-ar fi să o iau pe Florica și să fug în lume, să scap de urâțenia asta? Și să rămân tot calic, pentru o muiere, apoi să nu mă trăznească Dumnezeu din senin? Este disimulant, prefăcându-se că este interesat de Ana, la horă, apoi o așteaptă la poarta casei ei.

Este inteligent, stim că fusese un elev bun la învățătură al învățătorului Herdelea. Statutul moral — Ion este josnic, brutal, o lasă însărcinată pe Ana pentru a-și atinge scopurile,apoi o ignoră, este agresiv verbal, toamna și viziunea jignește, o acuză că a venit să cineva a vindecat miopia pe câmp, când i-a venit sorocul să nască ,ridică mâna asupra tatălui.

O împinge la sinucidere pe Ana, nu are remușcări. Îl trădează și pe învățătorul Herdeleaîncalcă prietenia cu George. Totuși este harnic, îi place să muncească pământul. Caracterul masă dioptrică — în scenele sărutării pământului și cea finală.

Se precizează modalitățile de caracterizare, directe prin comentarea unor citate elocvente și indirecte, toamna și viziunea reies din faptele, atitudinea, gesturile, limbajul, vestimentația personajului. De exemplu,naratorul îl caracterizează direct: pământul îi era drag ca ochii din cap;celelalte personaje au viziuni diferite despre Ion: hoț, sărăntoc, fleandură. Baciu ; Ești un stricat și-un bătăuș, ș-un om de nimic… Te ții mai deștept decât toți, toamna și viziunea umblii numai după blestemății preotul Belciug ; Ion e băiat cumsecade.

E muncitor, e harnic, e săritor, e isteț învățătorul Herdelea. Se aleg și celelalte elemente ale textului, esențiale pentru evoluția personajului: acțiunea, conflictele, titlul cărții, planurile narative,etc.

toamna și viziunea

Relația dintre două personaje-Ion și Ana Reperele sunt aproximativ identice cu cele ale eseului anterior. Reperul 1. De exemplu, scena horei duminicale și cea a nunții.

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Și pentru textul dramatic există aceste tipuri de eseu, cu câteva diferențe la reperul 3, unde se regăsesc elemente specifice. Genul liric. Particularitățile unui text poetic studiat — exemplificare schematică G. Bacovia -Plumb Repere: 1. Eseul pe text poetic presupune cunoașterea versurilor și abilități de decodare a acestora, filtrate prin sensibilitate și emoție. Poezia Plumb deschide volumul cu același nume, apărut în anul și se încarează în simbolism prin următoarele trăsături: Utilizarea simbolurilor; Crearea corespondențelor, a sinesteziei, adică îmbinarea senzațiilor coloristice, muzicale, olfactive; Utilizarea sugestiei și a refrenului; Surprinderea stărilor neclare, difuze; Creionarea unei cromatici închise; Surprinderea sentimentului solitudinii absolute.

Se dezvoltă, la alegere, două dintre trăsături.

Toamna în viziunea copiilor. Picii unei grădiniţe din Capitală au desenat pe un kilometru de hârtie

De exemplu, cuvântul plumb este un refren și un simbol, apare de șapte ori, în text și titlu, accentuând apăsarea, greutatea, singurătatea existenței poetice. Se precizează și tema poeziei, condiția umană și artistică într-o societate lipsită de aspirații, ostilă poetului.

Se analizează, pe larg, cele două strofe, în relație cu tema poeziei: prima strofă conturează realitatea exterioară, existențială, definită de elementele: cavou, sicrie, coroane, vântul, etc.

Aceste simboluri pot creiona orașul provincial, casa poetului, societatea, chiar propriul corp,traumatizat de suferință, în toate toamna și viziunea, eul liric se simte limitat, neînțeles. A doua strofă creionează interiorul sufletesc, definit de termenii: amorul,aripile, frigul, etc. Iubirea este întoarsă, deci refuzată, strigătul ei este disperat, zborul, salvarea sunt imposibile.

Se surprind elemente de structură și de limbaj ale textului poetic și se exemplifică: Titlul — simbolul singurătății, al greutății, al cenușiului existențial; Echilibrul compozițional: determinantul toamna și viziunea plumb apare de trei ori în fiecare strofă; construcția flori de plumb se repetă-exemple Punctele de suspensie — se regăsesc în aceeași pozitie în text, în versul al treilea, marcând o tensiune puternică, atât exterioară, cât și interioară;- exemple Formele de imperfect ale verbelor dormeau, dormea-continuitatea stării poetice; Verbul stam repetat; -dezolarea eului liric.

Preponderența consoanelor dure, șuierătoare — plumb, vestmânt, cavou — accentuează apăsarea, singurătatea poetului; Existența toamna și viziunea din câmpul semantic al morții- sicrie, cavou, coroane, mort, funerar — simboluri ale închiderii, limitării; Repetiția conjuncției și: Și flori de plumb și funerar veștmânt; -amplifică atmosfera închisă, plânsul interior.

Figurile de stil — epitetul cromatic sicriele de plumb, flori de plumb, coroanele de plumb,etc -sugerează monotonia existențială; metafora amorul de plumb- iubirea refuzată,neîmplinită; aripile de plumb — zborul frânt, imposibilitatea salvării.

Florile toamnei - Ion Suruceanu - Septembrie

Elementele naturii: vânt, frig — denotă atmosfera poetică Prozodia clasică, rimă îmbrățișată, două catrene. Acestea sunt câteva sugestii și recomandări, schematice. Răspunsurile trebuie formulate în enunțuri! În introducere se pot preciza câteva informații despre opera scriitorului, despre epoca pe care o reprezintă, se pot defini speciile literare în care textul ales se încadrează,etc.

Toamna in Viziunea Mai Multor Poeti

Cuprisul este dezvoltarea celor trei repere, iar încheierea va sintetiza ideile prezentate. Este important ca lucrarea să dezvolte subiectul, pot fi comentate toate elementele date ca exemplu între paranteze. Eseul va conține o viziune argumentată asupra cerinței.

  • Bacalaureat , sesiunea de toamnă. Subiectele la Română | swiso-rent-a-car-cluj.ro
  • Toamna in Viziunea Mai Multor Poeti

Candidații trebuie să fie conștienți că orice interpretare a unei opere literare este obligatoriu să fie coerentă, să urmărească reperele, să fie apropiată de textul respectiv. Ideile, afirmațiile, opiniile trebuie sprijinite pe citate, care vor fi redate corect, fidel textului ales.

toamna și viziunea

Succes tuturor candidațior!