Mlaștina vrăjitoarei - Vedere alternativă

Vedere mlaștină. Îmbrățișarea morții

Conținutul

  Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți vedere mlaștină prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține.

  vedere mlaștină cea mai rea vedere

  Un smârc în nordul Germaniei Turbăria mlaștina, smârcul sau tinovul este un biotop caracterizat printr-un teren umed mlăștinos, un loc mocirlos acoperit cu vegetațieun ochi de apă pe un teren mlăștinos. Din punct de vedere al reliefuluiturbăria mlaștina se formează într-o depresiune de terenfără scurgere, pe care se adună și stagnează apa într-un strat subțire, deseori nepermanent. Se deosebesc: Turbăria mlaștina oligotrofă de platou și altitudinesituată la o înălțime relativ mare, cu o floră și faună specifică, cu precădere mușchi.

  vedere mlaștină pete de vedere pâlpâie

  În regiune se găsesc depozite de turbăexploatarea lor și agricultura intensivă periclitând echilibrul ecologic al regiunii. Asemenea regiuni mai mari se pot aminti în Siberia de Vest și Canada.

  vedere mlaștină Am hipermetropie și miopie

  Smârcul sau tinovul mlaștina eutrofăsituată la o altitudine relativ joasă. Acestea sunt situate pe terenuri plane sau ușor concave unde pânza de apă freatică este aproape de suprafață, pe cursurile inferioare ale unor ape curgătoare bogate în meandre sau la gurile lor de vărsare, precum Delta Dunării.

  vedere mlaștină hipermetropie video