AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

Viziune ce este o axă. Dezvoltare Regională

Conținutul

  Concomitent, INCDSB își va spori capacitatea unică de a efectua cercetări în domenii de cercetare complementare, pentru care INCDSB are personal ce și-a demonstrat competențele la nivel național și internațional, precum bioanaliză, bioinformatică, biotehnologii si biomateriale, asigurând un grad înalt de participare a INCDSB în proiecte de cercetare naționale si europene și integrarea lui in rețele regionale si europene de cercetare de excelența.

  viziune ce este o axă

  În acest fel Institutul își propune să contribuie atăt la dezvoltarea prosperă si sănătoasa a societații românești, precum și la progresul general al cercetării europene în domeniul științelor vieții.

  MISIUNE Misiunea noastra este excelența in cercetarea în domeniul științelor vieții, asumată prin procesul de integrare a cercetării in științele biologice si cooperare cu parteneri locali si internaționali, pentru a întelege procesele vieții si pentru a rezolva problemele de mediu, sanatate, alimentație si viziune la chmt. Misiunea cuprinde cele trei direcții principale care, în viziunea noastră, trebuie considerate axe centrale ale activitații INCDSB: cercetarea biomedicala incluzând biologia celulară si moleculară, ingineria genetică, etc.

  viziune ce este o axă

  Toate aceste 3 direcții sunt susținute de o structura orizontala, asemenea unui lanț comun, având rolul de a sprijini și corela axele centrale. Această structură orizontală este formată din bioanaliză, bioinformatică, bioproduse si biotehnologii. Informații de contact sector 6, cod - București Telefon:

  viziune ce este o axă