Viziune / Misiune / Valori

Viziune în studii

Conținutul

  Valorile care definesc viziunea Facultăţii de Marketing sunt următoarele: Prioritate pentru comunitate: Satisfacţia fiecărui membru al comunităţii noastre academice primează.

  refacerea vederii prin diferite metode

  Atunci când fiecare student, cadru didactic sau membru al personalului administrativ va viziune în studii mulţumit de prezentul său profesional şi va privi cu optimism perspectivele sale, vom avea o comunitate academică unită, motivată exerciții pentru viziune 100% implicată, o facultate solidă şi o universitate puternică.

  Construim, nu demolăm: Facultatea de Marketing moşteneşte o istorie cu multe nume mari şi fapte bune, un curs continuu ascendent, un portofoliu de programe de studii diversificat şi recunoaştere naţională.

  la 45 de ani, vederea se deteriorează

  Avem obligaţia să menţinem tot ceea ce am obţinut până acum şi să dezvoltăm sustenabil ceea ce oferim, în raport cu aşteptările pieţei muncii şi ţinând cont de resursele de care dispunem. Cooperare şi parteneriat: Dezvoltarea facultăţii noastre se bazează pe cooperarea strânsă cu Departamentul de Marketing, cu celelalte departamente şi facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice, parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, cu entităţi din mediul de afaceri privat, instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale.

  masajul ochilor pentru miopie

  Deschidere şi dialog: Atitudinea deschisă şi dorinţa de a dialoga onest şi constructiv reprezintă suportul relaţiilor de cooperare şi parteneriat ale facultăţii noastre: orice iniţiativă sustenabilă, care este în beneficiul membrilor comunităţii noastre academice, al facultăţii şi al universităţii noastre este binevenită şi ne vom implica în concretizarea acesteia.

  Avem obligaţia de a le cunoaşte, a le respecta şi a le aplica, dar, în egală măsură, suntem îndreptăţiţi să iniţiem şi să participăm activ la schimbarea acestora, în conformitate cu viziune în studii comunităţii academice din facultatea şi din universitatea noastră.

  7% viziune

  Dând atenţie fiecărui membru al comunităţii academice, apoi facultăţii şi, nu în ultimul rând, universităţii noastre, prin cooperare şi parteneriat, cu toată deschiderea necesară, prin dialogul cu partenerii interesaţi şi respectând legea, vom reuşi să construim, în loc să demolăm. Textele și imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.

  cărți de vedere