REGULAMENT 11/06/

Vederea inspectorilor

Conținutul

  vederea inspectorilor elimina miopia

  În vederea inspectorilor remedierii neconformităţilor constatate în timpul controalelor sau în timpul cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la următoarele mijloace juridice: 1. Aplicarea de măsuri stabilite prin procesul de controlcu termene precise de realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale; 2.

  vederea inspectorilor viziune dublă 2021 ceas online

  Aplicarea de sancţiuni contravenţionale stabilite prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor principale sau complementare. Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională.

  vederea inspectorilor gimnastica vizuala cu miopie

  În funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale vederea inspectorilor, cum ar fi: anularea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii vederea inspectorilor muncă, sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul Constatator; sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca infracţiuni; 3.

  Cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă. Totodată inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi conştientizare a angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor din CSSM-uri, reprezentanţilor lucrătorilor, medicilor de medicina muncii, reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor privind necesitatea dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

  Pentru o bună desfăşurare a activităţii şi pentru siguranţa lucrătorilor, activităţile de control şi prevenire, vor continua şi în viitor.

  vederea inspectorilor a vedea

  Vă mai recomandăm şi:.